Ayat aktif dan ayat pasif

Ayat aktif dan ayat pasif

Dan ayat ayat pasif aktif

@Ayat aktif dan ayat pasif

Ayat Aktif dan Ayat Pasif A. AYAT AKTIF: i. iii. Contoh : Ali sedang memancing ikan. Ali ialah pelaku di depan dan ikan ialah benda kena buat B. AYAT PASIF: i. Kekecualian untuk pelaku gantinama diri pertama dan kedua yang mesti mendahului kata kerja tanpa imbuhan. Contoh : i.

Ikan itu dipancing oleh Ali. Ikan itu kamu pancing. pelaku diri kedua iii. Ikan itu saya pancing. pelaku diri pertama C. CONTOH MENUKARKAN AYAT AKTIF KEPADA AYAT PASIF: Tukarkan ayat-ayat di bawah kepada ayat pasif. Bapa saudara saya sedang menebang sebatang pokok kelapa di sebelah rumah barunya. Ayat pasif : Sebatang...

Get updated Ayat aktif dan ayat pasif

Contoh Menukarkan Ayat Aktif Kepada Ayat Pasif Tukarkan ayat-ayat di bawah kepada ayat pasif. Bapa saudara saya sedang menebang sebatang pokok kelapa di sebelah rumah barunya.

Ayat pasif : Sebatang pokok kelapa di sebelah rumah barunya itu sedang ditebang oleh bapa saudara saya.

Guru disiplin yang garang itu sedang memarahi pelajar lelaki yang tidak memakai lencana sekolahnya. Ayat pasif : Pelajar lelaki yang tidak memakai lencana sekolahnya itu sedang dimarahi oleh guru disiplin yang garang tersebut. Doktor yang berkaca mata tebal itu sedang menjalankan pembedahan ke atas pesakit tersebut. Ayat pasif : Ayat aktif dan ayat pasif ke atas pesakit...

Added tags related to Ayat aktif dan ayat pasif

  • BM Tatabahasa
  • Latihan Subjek Dan Predikat Pt3 / Edisi Guru Sintaksis Latihan Subpredikat Pola Ayat Flip Ebook Pages 1 15 Anyflip
  • LAMAN BLOG CIKGU TAN CL: KAEDAH PENGUASAAN AYAT AKTIF
  • Contoh Menukarkan Ayat Aktif Kepada Ayat Pasif
  • Ayat Aktif dan Ayat Pasif