Kepentingan akidah dalam kehidupan muslim

Kepentingan akidah dalam kehidupan muslim

Kehidupan muslim kepentingan akidah dalam

@Kepentingan akidah dalam kehidupan muslim

Akidah Sebagai Asas Akidah dikira sebagai asas Islam. Tanpanya tidak tertegak Islam dan kehidupan individu. Akidah yang rosak mengakibatkan runtuh pegangan Islam seseorang. Tiga belas tahun Nabi Muhammad semasa di Mekah, adalah zaman pernbentukan akidah, Kesannya sahabat-sahabat Rasulullah s.

Akidah yang Iemah mempengaruhi gaya hidup negatif seseorang. Biasanya mereka yang tidak memiliki akidah yang jelas dan betul akan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan dan terdedah kepada berbagai-bagai kemungkaran, sepcrti melakukan jenayah, keruntuhan akhlak dan lain-lain. Penyelewengan dan kerosakan akidah Akidah boleh menyeleweng dan rosak melalui beberapa bentuk di antaranya: Pertama: Melalui percakapan ucapan seseorang yang mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan...

Get updated Kepentingan akidah dalam kehidupan muslim

Topik 2 ini adalah berkaitan dengan beberapa persoalan penting dalam aspek akidah yang akan dipelajari oleh pelajar PPISMP Semester 2. Pelajar akan didedahkan tentang peranan akidah dari sudut asas aqidah Islamiah, syahadah dan rukun Iman serta kesannya terhadap kehidupan seseorang muslim.

Topik ini juga akan membantu pelajar untuk mendapatkan maklumat berkaitan perkara-perkara yang merosakkan aqidah dan langkah-langkah pencegahan yang perlu dilaksanakan. Diterangkan juga bagaimana cara yang diperlukan oleh seseorang individu muslim untuk mengukuhkan akidah mereka. Pelajar juga akan dapat mengetahui cara mengaplikasikan konsep Rabbani, Nubuwwah, Kehidupan dan kematian serta konsep ilmu dan insan dalam kehidupan mereka seharian. Aqidah العقيدة dari...

Added tags related to Kepentingan akidah dalam kehidupan muslim

  • Pentingnya Aqidah dalam Kehidupan
  • Akidah
  • AQIDAH ISLAM
  • PERANAN AKIDAH DAN KESANNYA (TOPIK 2)
  • Fungsi Aqidah Dalam Kehidupan Sehari
  • Kumpulan Artikel Agama Islam 2010: Tajuk: Akidah Islam Dapat Berperanan Dalam Kehidupan
  • Ciri ciri akidah sahih dan kepentingan mempelajarinya
  • SHOUTUL HAQ: Pentingnya Akidah dalam kehidupan seorang manusia