Tonggak 12 perkhidmatan awam

Tonggak 12 perkhidmatan awam

Perkhidmatan awam 12 tonggak

@Tonggak 12 perkhidmatan awam

Introvert to open Networking 2. High value added staff 3. Global mind set 4. Work Culture Values and ethics 1. Customer related values 3. Religious values Approach to work Leadership skills Managership, leadership and followership in bala 3. Identity and image 5. Management of change 1. Mindset — customer oriented 2. Mindset — Quality oriented 3. Mindset — continuous 4. Domestically focused to 8.

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TELAH DILANCARKAN PADA JANUARI 2007, DIIKUTI DENGAN PELAN STRATEGIK SERTA PELAN TINDAKAN PENGAJIAN TINGGI NEGARA. Maka dengan itu, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh lagi supaya kualiti dan mutu nilai modal insan dapat dipertingkatkan....

Get updated Tonggak 12 perkhidmatan awam

Pengertian Istilah Tonggak Apakah makna Tonggak? Menurut Kamus Dewan edisi baruantara makna Tonggak ialah asas, dasar, panduan, pokok, pegangan dan kepercayaan. Contohnya: Agama Islam sebagai tonggak masyarakat; tawakal adalah tonggak kepercayaan kita. Jadi dalam konteks perbicaraan kita, Tonggak Dua Belas merupakan dua belas panduan bagi semua anggota perkhidmatan awam yang unggul. Maksud Tonggak 12 Dua Belas Tonggak 12 ialah dasar, panduan dan pokok kepercayaan yang menjadi asas sesuatu tindakan yang perlu diamalkan oleh semua peringkat kakitangan perkhidmatan awam.

Tonggak 12 mengemukakan panduan, contoh-contoh nilai dan etika serta amalan-amalan baik yang perlu diamalkan dan amalan-amalan negatif yang perlu dihentikan. Tumpuan utama...

Added tags related to Tonggak 12 perkhidmatan awam

  • Tonggak 12 Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam Pelan Integriti Nasional
  • NOTA PTK DG44: Tonggak 12
  • Nilai Dan Etika Perkhidmatan Awam Tonggak 12
  • TONGGAK 12
  • CEMERLANG KHIDMAT: Etika Dalam Perkhidmatan Awam
  • ETIKA TONGGAK 12 DALAM PERKHIDMATAN AWAM PROFRSOR MADYA
  • GPM1083
  • Senarai Tonggak 12 (Dua Belas) Perkhidmatan Awam
  • Biar Keikhlasan Kita Berbicara: Nikmat Mencipta