Pinjaman bahasa inggeris

Pinjaman bahasa inggeris

Bahasa inggeris pinjaman

@Pinjaman bahasa inggeris

Sebelum-sebelum ni Na ada cerita pasal kan? Istilah pinjaman bahasa inggeris digunakan kebanyakkannya dipinjam daripada bahasa Inggeris kan. Yela, zaman dulu-dulu sebelum adanya hospital, kita guna mak bidan. Mana ada istilah-istilah saintifik macam sekarang.

Tahu tak kata pinjaman dalam bahasa Inggeris ini mempunyai kriteria tertentu dari segi ejaan dan pengistilahannya? Pertamanya, kata yang digunakan tersebut hendaklah kekal dalam bentuk ejaan asal.

Contohnya, dialogue dieja sebagai dialog. Kemudian, pola keselarasan vokal yang telah dipersetujui juga hendaklah dikekalkan. Manakala, perkataan bahasa Inggeris yang telah sebati dengan bahasa Melayu, ejaannya dikekalkan dalam bahasa Melayu seperti glass yang sekarang kita sebut sebagai gelas. Selain...

Get updated Pinjaman bahasa inggeris

Abstract Kajian ini memfokuskan kepada kata pinjaman Inggeris dalam bahasa Melayu. Perbincangan melibatkan aspek penerimaan dan sikap bahasa pelajar terhadap penyerapan kata pinjaman Inggeris ke dalam Bahasa Melayu.

Idea tentang kajian ini tercetus memandangkan tindakan sebilangan masyarakat Malaysia yang gemar menyerap kata asing sewenang-wenangnya dan telah memberi pelbagai tanggapan kurang baik terhadap martabat bahasa Melayu. Selain itu, lunturnya penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar disebabkan penyerapan kata pinjaman Inggeris dan juga pembentukan kosa kata baharu sebagai hasil ciptaan pengguna bahasa yang kreatif.

Hasil penulisan dan kajian tentang aspek kata pinjaman Inggeris masih kurang. Setakat ini hanya ada beberapa kajian yang...

Added tags related to Pinjaman bahasa inggeris

  • POLA EJAAN KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS
  • Jaw: Kata Pinjaman Bahasa Inggeris worksheet
  • Perkataan Pinjaman bahasa inggeris worksheet
  • Kata pinjaman bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu dari sudut sosiolinguistik
  • UM Students' Repository