Jaringan prihatin phone percuma

@Jaringan prihatin phone percuma

Pada 15 April, Menteri Pendidikan mengumumkan bahawa peperiksaan UPSR dan PT3 telah dibatalkan bagi 2020 berikutan wabak COVID-19. Beliau juga mengumumkan bahawa semua peperiksaan sekolah utama lain termasuk SPM dan STPM akan ditangguhkan masing-masing ke 2021 dan Ogos 2020. Pada 3 Jun, Menteri Pendidikan Dr Mohd Radzi Md Jidin mengumumkan bahawa pihak pemerintah akan menyebarkan garis panduan untuk membuka kembali sekolah kepada guru pada 4 Jun sebagai usaha untuk membuka kembali sektor pendidikan.

Pada 10 Jun, Menteri Pendidikan Mohd Radzi Md Jidin mengesahkan bahawa sekolah-sekolah di negara ini akan mula dibuka secara berperingkat mulai 24 Jun, dengan keutamaan diberikan kepada...

Get updated Jaringan prihatin phone percuma

Added tags related to Jaringan prihatin phone percuma

  • Kesan pandemik COVID
  • Pelan Panggilan Tanpa Had: Postpaid 60