Pembelajaran teradun

Pembelajaran teradun

Teradun pembelajaran

@Pembelajaran teradun

Diploma Kejuruteraan Mekanikal direkabentuk meliputi disiplin bidang kejuruteraan mekanikal yang semasa dan releven beserta dengan subjek pengkhususan tambahan dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Kurikulum program yang dibangunkan adalah bagi menghasilkan graduan yang holistik. Penekanan yang seimbang diberikan terhadap aspek teori dan praktikal. Kaedah pembelajaran yang terkini termasuk pembelajaran teradun turut dijalankan. Kursus wajib yang ditawarkan termasuk Pengajian Malaysia, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Nilai Masyarakat Malaysia, Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Dalam Islam dan Ko-Kurikulum akan menyediakan pelajar dengan kemahiran pembelajaran teradun, sikap dan profesionalisme kearah kemajuan kerjaya mereka.

Warganegara Malaysia• Memiliki SPM atau setaraf• Lulus Bahasa Melayu• Lulus Sejarah SPM 2013 dan...

Get updated Pembelajaran teradun

Seiring dengan perkembangan teknologi pesat dan keperluan yang sentiasa berubah dalam industri kreatif digital hari ini, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPP telah bekerjasama dengan peneraju utama industri negara dalam membangun dan menyemak semula kurikulum Teknologi Kreatif Digital. Kerjasama ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan terkini dan kemahiran yang relevan untuk memenuhi cabaran global dan keperluan industri kreatif.

Langkah inisiatif ini, iaitu pembelajaran teradun dan Work-based Learning WBLadalah satu bentuk pedagogi yang menggabungkan pembelajaran didalam kelas dengan simulasi berstruktur pembelajaran teradun kerja sebenar yang menyediakan pelajar untuk daya saing di tempat kerja hari ini.

Teknologi Kreatif adalah bidang...

Added tags related to Pembelajaran teradun

  • Politeknik Ibrahim Sultan
  • Portal Pengambilan Pelajar Politeknik dan Kolej Komuniti
  • 1.0 PENGENALAN 2.0 HALA TUJU SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA