Sukatan serakan

Sukatan serakan

Serakan sukatan

@Sukatan serakan

Sukatan kecenderungan memusat ialah ukuran purata yang menunjukkan ukuran pusat sesuatu taburan data dan ianya merupakan asas pengukuran dalam statistik.

Sukatan kecenderungan memusat menghasilkan maklumat yang berkaitan dengan titik tengah pada satu kumpulan nombor. Terdapat tiga pengukuran atau statistik yang biasa digunakan untuk menunjukkan sukatan kecenderungan memusat. Statistik tersebut ialah min, median dan mod. Min ialah purata bagi semua nilai dalam populasi atau sampel. Median ialah cerapan ditengah apabila semua cerapan tersebut disusun mengikut urutan.

Sekiranya terdapat dua titik tengah maka median ialah purata bagi dua nilai tengah sukatan serakan. Mod ialah cerapan yang kekerapannya adalah tertinggi dalam suatu set...

Get updated Sukatan serakan

Dalam Bahasa Melayu BM dan Bahasa Inggeris English. Matematik Tingkatan 5 KSSM. Bab 1 Ubahan Bab 2 Matriks Bab 3 Matematik Pengguna: Insurans Bab 4 Matematik Pengguna: Percukaian Bab 5 Kekongruenan, Pembesaran dan Gabungan Transformasi Bab 6 Nisbah dan Graf Fungsi Trigonometri Bab 7 Sukatan Serakan Data Terkumpul Bab 8 Pemodelan Matematik.

Bab 3 Matematik Pengguna: Insurans. Bab 4 Matematik Pengguna: Percukaian. Bab 5 Kekongruenan, Pembesaran dan Gabungan Transformasi. Bab 6 Nisbah dan Graf Fungsi Trigonometri. Bab 7 Sukatan Serakan Data Terkumpul. Bab 8 Pemodelan Matematik. Latihan Matematik Tingkatan 5 + Jawapan TTV Per. Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan,...

Added tags related to Sukatan serakan

  • ukuran berangka sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan
  • Nota Ringkas, Padat Matematik Tingkatan 5 SPM (Bab 1
  • 8.1 Serakan
  • F5 TOPIC 7
  • Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
  • Sukatan Kecenderungan Memusat
  • eletricos.renault.com.br: ++Sukatan Memusat & Sukatan Serakan++
  • Latihan Ulangkaji Bab 8: Sukatan Serakan worksheet