Bersatu padu

Bersatu padu

Padu bersatu

@Bersatu padu

Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Kaum-kaum utama seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya dapat hidup dalam keadaan harmoni. Banyak negara di dunia menjadikan Malaysia sebagai negara yang patut dicontohi kerana masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman walaupun berbilang bangsa, agama dan budaya.

Hal ini demikian kerana kebijaksanaan pemimpin kita yang menjadikan perpaduan kaum sebagai keutamaan bagi membina sebuah negara bangsa yang maju menjelang tahun 2020 nanti. Pada pendapat saya, banyak kepentingan yang dapat diperoleh jika perpaduan kaum dapat dikukuhkan dalam kalangan masyarakat. Masyarakat yang harmoni dapat dilahirkan jika kaum-kaum di Malaysia...

Get updated Bersatu padu

© Provided by Harian Metro Jalur Gemilang melambangkan keunikan Malaysia. Tema Malaysia Prihatin dipilih bagi menghargai keprihatinan, kesungguhan dan ketabahan rakyat di negara ini berdepan pandemik Covid-19. Biarpun terdapat perbezaan agama, bangsa dan budaya, ia tidak menjadi penghalang malah rakyat Malaysia bersatu membantu satu sama lain terutamanya yang bersatu padu dalam kesusahan ketika tempoh pandemik.

Itu antara salah satu keunikan Malaysia selain terkenal dengan pelbagai jenis makanan menyelerakan dan lokasi pelancongan yang berjaya menarik jutaan pelancong bersatu padu tahun. Sempena Hari Bersatu padu, Harian Metro membuat tinjauan orang ramai tentang keunikan Malaysia yang menjadi kebanggaan mereka. Bekas eksekutif Halal, Muhammad...

Added tags related to Bersatu padu

  • 2 Arti Bersatu Padu di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
  • Kepentingan mengamalkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat
  • BERSATU PADU in English Translation
  • bersatu padu
  • "Contoh Karangan Bahasa Melayu UPSR": Karangan UPSR "Faedah Hidup Bersatu Padu"
  • Malaysia: Five Nation Defence Exercise "Bersatu Padu" Warms Up.
  • Perpaduan kaum
  • Exercise Bersatu Padu (Hansard, 6 April 1970)
  • Malaysia negara unik, rakyat bersatu padu