Cara mohon e kasih

Cara mohon e kasih

Mohon e kasih cara

@Cara mohon e kasih

Apa itu E kasih?? E-KASIH Ia merupakan Satu sistem pangkalan data peringkat nasional telah diwujudkan bagi mengumpul serta merekod maklumat berkaitan keluarga miskin dan dikenali sebagai sistem eKasih. Sistem ini diwujudkan bertujuan untuk membantu merancang, melaksana serta memantau program kemiskinan. Sistem ini diwujudkan setelah mendapat persetujuan dan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri yang telah diadakan pada 31 Oktober 2007 dan juga Mesyuarat Menteri besar dan Ketua Menteri pada 1 November 2007.

Bagaimana E kasih dibangunkan? Sistem ini telah dibangunkan secara in-house oleh ICU JPM dan telah mula diguna pakai pada Jun 2008. Ia merupakan sistem pangkalan data yang mengandungi pelbagai maklumat...

Get updated Cara mohon e kasih

Cara Daftar eKasih dan Semakan Status Pendaftaran. Kerajaan Malaysia amat mementingkan khususnya mereka yang memerlukan bantuan termasuklah. Selain itu, sistem ini data ekasih juga digunakan sebagai rujukan oleh yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam program pembasmian kemiskinan. Ianya ditubuhkan pada 2007 sebagai sistem pangkalan data keluarga miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi memudahkan agensi-agensi pemberi bantuan untuk memilih golongan yang betul-betul layak menerima bantuan di bawah program pembasmian kemiskinan yang dilaksanakan.

Ianya mengandungi data mengenai isi rumah kategori miskin dan miskin tegar. Ianya juga menyimpan segala rekod bantuan yang diterima oleh individu, Ketua Isi Rumah KIR dan...

Added tags related to Cara mohon e kasih

  • Cara Mohon dan Daftar eKasih 2022
  • [E
  • Daftar eKasih Permohonan Baru & Semakan Status Pendaftaran
  • e
  • MY KASIH REGISTER 2022 : PERMOHONAN BARU DAN SEMAKAN E
  • Cara daftar dan semak permohonan e
  • E
  • Portal e