E operasi.moe.gov.my login

E operasi.moe.gov.my login

Login e operasi.moe.gov.my

@E operasi.moe.gov.my login

Penilaian guru pada sebelum ini dilaksanakan menggunakan sistem Laporan Nilaian Prestasi Tahunan LNPT. Bermula 2021, penilaian mula dibuat berdasarkan instrumen Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PBPPP. Laman web ini boleh dilayari oleh pihak yang terlibat sahaja, iaitu Jawatankuasa PBPPP dan Pegawai Penilai. Maklumat-maklumat yang berkaitan PBPPP dapat diperoleh melalui modul manual pengguna. Baca juga : Apa itu ePrestasi KPM? Laman web ini dibangunkan oleh KPM ialah antara aplikasi yang dibangunkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang dikendalikan oleh Bahagian Sistem Maklumat Guru.

Maklumat-maklumat ini pula akan digunakan oleh Unit Penilaian Kompetensi, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM. Penilaian guru pada sebelum...

Get updated E operasi.moe.gov.my login

Bagi mana-mana cikgu baru yang belum ada akaun, sila daftar eOperasi dahulu. Pastikan tidak mempunya dash atau sempang. Pastikan dalam 8 — 12 aksara sahaja.

Sekiranya ada maklumat yang tidak tepat, sila buat kemaskini dengan memaklumkan kepada Penolong Kanan 1. Setiap guru wajib melaksanakan pengesahan data masing-masing melalui sistem e-Operasi 2020. Namun, fungsi ini hanya boleh diakses oleh e operasi.moe.gov.my login dan pentadbir tertentu sahaja. Ini adalah bertujuan untuk buat semakan, kemaskini dan pengesahan maklumat guru.

Setiap guru dikehendaki menyemak dan mengesahkan maklumat menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan masing-masing. Untuk eOperasi SSO, kami akan kongsikan dalam artikel yang lain....

Added tags related to E operasi.moe.gov.my login

  • e
  • Eoperasi, Kpm Login Kemaskini Maklumat Guru / Bukan 2022
  • eOperasi KPM: Kemaskini Maklumat Guru & Semakan Status Online
  • LOGIN eOPERASI KPM GURU:(Kemaskini di eletricos.renault.com.br)
  • eletricos.renault.com.br:LOGIN eOPERASI & KEMASKINI MAKLUMAT
  • eletricos.renault.com.br (Login & Kemaskini Maklumat Peribadi Guru KPM)