Spjohor moe gov my

Spjohor moe gov my

Moe gov my spjohor

@Spjohor moe gov my

SPDPR ialah sebuah Sistem Pelaporan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah secara dalam talian. Pautan SPdPR ini bebeza-beza mengikut negeri khidmat masing-masing. Bagi guru-guru di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sistem pelaporan SPKL melalui pautan digunakan.

Melalui SPKL, maklumat pelaksanaan PdPR akan dikumpulkan. Data-data ini akan diakses untuk tujuan pemantauan, pelaporan dan pelaksanaan tindak susul di peringkat sekolah, PPD, JPN dan KPM. Kata laluan ini perlulah mengandungi kombinasi huruf besar, huruf kecil, nombor dan juga simbol untuk langkah keselamatan. Masa idle hanya 2 minit. Jika cikgu tidak aktif di laman tersebut melebihi 2 minit, sistem akan log keluar secara automatik. Langkah ini...

Get updated Spjohor moe gov my

Dikongsikan juga cra daftar kelas dan maklumat lain termasuk cara masukkan laporan untuk memudahkan anda. Bagi menyokong pelaksanaan PdPR di seluruh negara, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membangunkan satu sistem pelaporan PdPR standard bagi kegunaan guru-guru Malaysia. Sistem Pelaporan PdPR SPdPR akan mula digunakan di negeri Terengganu dan Negeri Sembilan rintis mulai 17 Mei 2021 dan akan diperluaskan ke negeri-negeri lain secara berperingkat mulai 22 Mei 2021.

Sistem Pelaporan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah SPdPR merupakan satu aplikasi pengurusan pelaporan PdPR secara dalam talian yang dibangunkan bagi mengumpul maklumat pelaksanaan PdPR, pemantauan, pelaporan dan pelaksanaan tindak susul di peringkat sekolah, PPD,...

Added tags related to Spjohor moe gov my

  • SPdPR: Pautan Sistem Pelaporan PdPR bagi Semua Negeri
  • SPdPR KPM 2021
  • SPdPR KPM: Sistem Pelaporan PdPR Standard Untuk Guru Setiap Negeri
  • Sistem Pelaporan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (SPdPR)
  • LOG MASUK SPdPR KPM: CARA DAFTAR KELAS,PENGISIAN & SEMAKAN PELAPORAN PdPR HARIAN
  • Log Masuk SPdPR KPM Johor
  • Cikgu Press
  • SPdPR KPM : Sistem Pelaporan Standard Untuk Guru KPM Setiap Negeri