Mystep program

Mystep program

Program mystep

@Mystep program

Bagi memastikan tempat buat anak muda OKU menceburi bidang pekerjaan, Kerajaan akan menyediakan kuota khas sebanyak 1 peratus untuk program My Step kepada golongan OKU.

Ianya adalah satu program yang menawarkan peluang pekerjaan kepada rakyat malaysia bagi satu jangka masa pendek. Personel MySTEP yang ditempatkan di sektor awam tidak tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Awam 2012, Perintah-Perintah Am atau peraturan-peraturan yang berkuatkuasa ke atas pegawai awam.

SIAPA YANG LAYAK UNTUK MEMOHON My STEP? Terbuka hanya kepada semua rakyat Malaysia mystep program berkelayakan sahaja. TARIKH PELAKSANAAN PROGRAM MySTEP Mystep program ini hanya akan bermula mulai tahun 2022 FAEDAH DARIPADA PROGRAM MySTEP Mengatasi masalah...

Get updated Mystep program

Added tags related to Mystep program

  • PERMOHONAN MySTEP 2022 (Semak Kekosongan & Check Status)
  • Peluang Kerja Sektor Awam & GLC Melalui Program MySTEP. 50,000 Kekosongan Bakal Disediakan
  • MySTEP PETRONAS Protege GEES Program
  • MySTEP :PERMOHONAN KERJA JANGKA PENDEK(Kontrak & Kuota OKU)
  • MySTEP Program Guru Ganti 2022
  • MySTEP Programme 2021
  • MySTEP 2022