Kkm covid 19 terkini kelantan

Kkm covid 19 terkini kelantan

19 terkini covid kelantan kkm

@Kkm covid 19 terkini kelantan

Jadual 3: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 ke hospital awam mengikut kategori dan negeri pada 7 April 2022 KKM ingin menjelaskan bahawa terdapat perbezaan di antara data harian kemasukan kes COVID-19 ke hospital Jadual 3 berbanding kes COVID-19 kategori 1 hingga 5 yang baharu didiagnosa pada setiap hari.

Ini memandangkan keadaan klinikal pesakit yang dinamik dan mungkin merosot atau bertambah baik sepanjang dijangkiti COVID-19 Pada masa yang sama, terdapat juga kes-kes COVID-19 berisiko tinggi dari kategori 1 dan 2 yang memerlukan kemasukan ke PKRC dan hospital sebagai langkah berjaga-jaga.

NILAI R T Perincian nilai R T mengikut negeri adalah seperti...

Get updated Kkm covid 19 terkini kelantan

Added tags related to Kkm covid 19 terkini kelantan

  • 18,560 kes baru, 44 lagi kematian Covid
  • 12,105 kes baru, 32 lagi kematian Covid
  • Kenyataan Akhbar KPK 8 April 2022